PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

31.05.2017r (Środa) godz.1430; sala nr 114

  1. Sprawy  organizacyjne,
  2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
  3. Walnego zebrania delegatów – 07.06.2017r,  omówienie spraw organizacyjnych, zatwierdzenie dokumentów na Zebranie Walne  - podjęcie uchwały
  4. Projekt Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej
  5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP