PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

28.06.2017r (Środa) godz.1430; sala nr 114

  1. Sprawy  organizacyjne,
  2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
  3. Walnego zebrania delegatów – 07.06.2017r -  omówienie spraw z Walnego zebrania delegatów.
  4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  6. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP