PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

27.09.2017r (środa) godz.1300; sala nr 115

  1. Sprawy  organizacyjne;
  2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania;
  3. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek;
  4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś