PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

13.03.2019r (Środa) godz.14:00; sala nr 114

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
  3. Projekt zmian w Regulaminie przyznawania pożyczek;
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
  5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  6. 6.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś