INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 13.03.2019 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono:zmiany przepisów prawnych w PKZP z 2019r;RODO;archiwizacja dokumentów Kasy-przechowywanie dokumentów finansowo-ksiegowych – 5 lat(art.74 ustawy z dn.29.09.1994r o rachunkowosci(Dz.U. 2012e Nr.76,poz.694 z późn.zm.). Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad.4

Omówiono zmiany w Regulaminie udzielania pożyczek.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu srtyczeń-marzec – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.7

Sprawy różne : omówiono terminy kolejnych spotkań Zarządu oraz zebrania Walnego.Zgoda na udział w szkoleniu dot. PKZP i RODO,omówiono przypadki rozliczeń z Kasą-zasady.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP