PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

15.05.2019r (Środa) godz.1400; sala nr 114

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-rozpatrzenie pism,
 3. Walnego zebrania delegatów – 12.06.2019r, omówienie spraw organizacyjnych, zatwierdzenie dokumentów na Zebranie Walne - podjęcie uchwały:
  1. Projekt regulaminu obrad Walnego zebrania,
  2. Projekt porządku obrad walnego zebrania,
  3. Uchwała w sprawie wyborów delegatów na Walne zebranie,
  4. Projekt regulaminu wyborów,
  5. Projekt wzoru upoważnienia na delegata na walne zebranie,
  6. Projekt zmian w Statucie,
  7. Projekt zmian w regulaminie przyznawania pożyczek,
  8. Projekty uchwał na walne zebranie,
  9. Projekt sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś