INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 15.05.2019 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono:zmiany przepisów prawnych w PKZP z 2019r;RODO;informacja ze szkolenia przedstawicieli Kasy; Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie wg porzadku obrad.

Ad.4

Omówiono zmiany w Regulaminie udzielania pożyczek.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –marzec-maj – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.7

Sprawy różne- omówienie 3 pism dotyczących wystąpienia z Kasy

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP