INFORMACJA O PRZYZNANYCH POŻYCZKACH 02.10.2019r m-c czerwiec,lipiec,sierpień, wrzesień i październik

Ilość przyznanych pożyczek

Kwota ogółem w zł

długoterminowe i uzupełniajace - 62

102tys

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 02.10.2019r wyniósł:  449857zł

Ilość członków przyjętych

Ilość członków występujących

2

23