INFORMACJA O PRZYZNANYCH POŻYCZKACH 20.11.2019r m-c listopad

Ilość przyznanych pożyczek:

Kwota ogółem w zł

długoterminowe i uzupełniajace – 18

168 tys

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 24.10.2018r wyniósł:  454.805,91zł

Ilość członków przyjętych

Ilość członków występujących

5

7