Formularze

pdf

 
Deklaracja przystapienia do MPKZP

pdf


Oświadczenie - ochrona danych osobowych

 pdf

Wnioski należy składać w biurze kasy lub nadesłać pocztą.

Wnioski nadesłane po terminie zostaną rozpatrzone dopiero na następnym posiedzeniu Zarządu MPKZP.

Wniosek o udzielenie pożyczki

pdf

 
Przelanie nadwyżki wkładów na pożyczkę

pdf

Wniosek o przekazanie lub zwrot wkładów lub o skreślenie z listy członków