Informacje na walne zebranie - 2 czerwca 2016 r.

Zaproszenie i porządek zebrania

Upoważenie delegata