Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFOERMACYJNA ZGODNIE Z - RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach, informuję, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Międzygminnej Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP jest Międzygminna Pracownicza Kasia Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP; 20-033 Lublin ul. Akademicka 4; tel. 81 441 10 61; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z Administratorem Danych:

Administrator Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP

20-033 Lublin

ul. Akademicka 4

 1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Kasy, i nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Statut Kasy,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
  3. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji działań statutowych Kasy,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. Przenoszenia danych,
  4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych,
  5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do innych podmiotów,
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od dnia przyjęcia w poczet członków Kasy do dnia wystąpienia z kasy.