Aktualności

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

08.12.2022r (Czwartek) godz.1300; sala nr 213

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 3. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 4. 4.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 5. Sprawy różne: harmonogram spotkań do Walnego zebrania; przydział prac do wykonania przez Zarząd

 Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 25.05.2022 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono:zmiany przepisów prawnych w PKZP Ustawa z 2021r;RODO;informacja Zarządu o przygotowaniach do wprowadzenia księgowości elektronicznej, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3,4

Informacja sprawozdania finasowego Kasy za 2020 i 2021r.

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania przyjeto harmonogram pzygotowań oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie min. Statut Kasy - projekt

Ad.5

Analiza kosztów utrzymania kasy i uchwała dot. wzrostu kwoty do 100zł

Ad.6

Omówiono zasady rejestracji Kasy w GUS Regon – podjęto uchwałę upoważniającego Przewodniczącego i Gł.Księgową do złożenia wniosku.

Ad.7

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –kwiecień - maj czerwiec – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i uchwał o skreślenia członków.

Ad.7

Sprawy różne- omówienie 3 pism dotyczących wystąpienia z Kasy

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

25.05.2022r (Środa) godz.1400; sala nr 117

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Księgowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowość elektroniczna.
 3. Sprawozdanie finansowe KASY za 2021r – podjęcie uchwały
 4. 4.Informacja o kosztach utrzymania Kasy-podjęcie uchwały
 5. 5.Informacja - Projekt STATUTU KASY – dyskusja
 6. Informacja o nowych formularzach: deklaracja członkowska, wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę – dyskusja
 7. Informacja o Rejestracji Kasy w GUS-ie- opiniowanie dokumentów
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 9. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 10. 10.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 11. Sprawy różne: harmonogram spotkań do Walnego zebrania; przydział prac do wykonania przez Zarząd;…

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 15.12.2021r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy oraz zmiany przepisów prawnych w PKZP z zgodnie z ustawą z 2021r

Ad.2

Informacja Głównej Ksiegowej o finansach Kasy za grudzień i szkolenia z zakresu zmian przepisów.

Ad.3

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –grudzień – podjęcie uchwały.

Ad.4

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.5

Sprawy różne- omówienie pism skierowanych do Kasy.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

15.12.2021r (Środa) godz.1400; sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy w okresie Pandemii,
 3. Informacja Głównej Ksiegowej o finansach Kasy i szkolenia z zakresu nowej Ustawy o KZP z lipca 2021r,
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne
 7. Życzenia Świąteczne

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PS.

Przypominamy o zasadach obowiązujących w pandemii – maseczki!!

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

20.10.2021r (Środa) godz.1400; sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy w okresie Pandemii,
 3. Informacja Głównej Ksiegowej o finansach Kasy oraz przygotowań do ksiegowosci elektronicznej,
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PS.
Przypominamy o zasadach obowiązujących w pandemii – maseczki!!

Dyrektorzy i Główny Księgowy Placówek Oświatowch Powiatu Lubelskiego

Zarząd Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty działająca przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie informacji o funkcjonowaniu Kasy wszystkim pracownikom Szkół.

Ponieważ kadra pracowników oświatowych w szkole ulega zmianom, prosimy by informować nowo zatrudnione osoby o istnieniu naszej Kasy.

Zainteresowani mogą się skontaktować z Kasą tel. 81 441-10-61 lub na stronie inernetowej Kasy.

Nasz adres internetowy i e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; www.mpkzp.pl    

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

Za Zarząd – Przewodniczący

Zbigniew Dyguś

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 19.02.2020r

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad.4

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu pazdziernik-listopad – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne

 Przewodniczący Zarządu MPKZP