Aktualności

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

18.04.2018r (Środa) godz.14:30; sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 4. Walnego zebrania delegatów – 14.06.2018r, omówienie spraw organizacyjnych, zapoznanie się z projektem dokumentów na Zebranie Walne:
  1. Projekt regulaminu obrad Walnego zebrania,
  2. Projekt porządku obrad walnego zebrania,
  3. Projekt uchwały w sprawie wyborów delegatów na Walne zebranie,
  4. Projekt regulaminu wyborów,
  5. Projekt wzoru upoważnienia na delegata na walne zebranie,
  6. Projekt porozumienia,
  7. Projekt zmian w Statucie,
  8. Projekt zmian w regulaminie przyznawania pożyczek,
  9. Projekty uchwał na walne zebranie,
  10. Projekt sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Informacja – prezentacja programu do ksiegowosci elektronicznej firmy Casco z Gdyni
 8. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 21.03.2018r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad4.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne – ustalenie terminu i organizacja zebrania walnego.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 21.02.2018r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad4.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne – dyskusja nt. księgowości elektronicznej i dalszych zmianach organizacyjnych w pracy kasy.Tworzenie bazy członków Kasy.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

21.02.2018r (środa) godz.1430; sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne;
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Kasy;
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 30.01.2018r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad4.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono  wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne – dyskusja nt. księgowości elektronicznej i dalszych zmianach organizacyjnych w pracy kasy.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

30.01.2018r (środa) godz.900; sala nr 115

 1. Sprawy  organizacyjne;
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do  Kasy;
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

29.11.2017r (środa) godz.1430; sala nr 115

 1. Sprawy  organizacyjne;
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do  Kasy;
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś

Terminy  posiedzeń  Zarządu  Kasy  w grudniu  20.12.2017r (środa).

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 25.10.2017r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania. pism.

Ad. 2

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy. Zobligowano Przewodniczącego do przygotowania odpowiedzi na pisma dotyczące rozliczenia indywidualnego konta - członków Kasy do końca m-ca X.

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dn. 29 wrześni 1994r art. 74 ust.2 pkt. 1-8; dz.U. 1994r nr 121 poz. 591 z dn. 29.09.1994r oraz ostatniej zm. Tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 1077 –  Zarząd Kasy udzielał będzie odpowiedzi na pytania członków za dot. spraw finansowych za  lata  2011r – 2017r

Ad4.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono  wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne – dyskusja nt. księgowości elektronicznej i dalszych zmianach organizacyjnych w pracy kasy.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP