INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 18.04.2018 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad.4

Ustalono termin zebrania Walnego na 16.06.2018r. omówienie spraw organizacyjnych, przyjęcie projektów regulaminu Walnego, klucz wyboru delegatów : 1 delegat na 20 członków i innych dokumentów.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.7 i 8

Sprawy różne – pokaz- omówienie programu do księgowości elektroniczne f. Casco z Gdyni,

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP