PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

24.10.2018r (Środa) godz.14:30; sala nr 114

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
  3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
  4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  5. 5.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś