PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

26.09.2018r (Środa) godz.1430; sala nr 115

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
  3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
  4. 4.Rozpatrzenie zmian w wysokości przyznawanych pożyczek od 01.09.2018r – podjecie uchwały
  5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  6. 6.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś