Aktualności

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 15.05.2019 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono:zmiany przepisów prawnych w PKZP z 2019r;RODO;informacja ze szkolenia przedstawicieli Kasy; Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie wg porzadku obrad.

Ad.4

Omówiono zmiany w Regulaminie udzielania pożyczek.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –marzec-maj – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.7

Sprawy różne- omówienie 3 pism dotyczących wystąpienia z Kasy

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

15.05.2019r (Środa) godz.1400; sala nr 114

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-rozpatrzenie pism,
 3. Walnego zebrania delegatów – 12.06.2019r, omówienie spraw organizacyjnych, zatwierdzenie dokumentów na Zebranie Walne - podjęcie uchwały:
  1. Projekt regulaminu obrad Walnego zebrania,
  2. Projekt porządku obrad walnego zebrania,
  3. Uchwała w sprawie wyborów delegatów na Walne zebranie,
  4. Projekt regulaminu wyborów,
  5. Projekt wzoru upoważnienia na delegata na walne zebranie,
  6. Projekt zmian w Statucie,
  7. Projekt zmian w regulaminie przyznawania pożyczek,
  8. Projekty uchwał na walne zebranie,
  9. Projekt sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 13.03.2019 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono:zmiany przepisów prawnych w PKZP z 2019r;RODO;archiwizacja dokumentów Kasy-przechowywanie dokumentów finansowo-ksiegowych – 5 lat(art.74 ustawy z dn.29.09.1994r o rachunkowosci(Dz.U. 2012e Nr.76,poz.694 z późn.zm.). Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad.4

Omówiono zmiany w Regulaminie udzielania pożyczek.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu srtyczeń-marzec – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.7

Sprawy różne : omówiono terminy kolejnych spotkań Zarządu oraz zebrania Walnego.Zgoda na udział w szkoleniu dot. PKZP i RODO,omówiono przypadki rozliczeń z Kasą-zasady.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

13.03.2019r (Środa) godz.14:00; sala nr 114

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Projekt zmian w Regulaminie przyznawania pożyczek;
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. 6.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

12.12.2018r (Środa) godz.14:30; sala nr 114

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 5. 5.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

24.10.2018r (Środa) godz.14:30; sala nr 114

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 5. 5.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 26.09.2018 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad.4

Przyjęto zmiany w wysokości przyznawanych pożyczek od 01.09.2018r. Max pożyczka – 15 tys. zł.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu lipiec, sierpień i wrzesień – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.7

Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

26.09.2018r (Środa) godz.1430; sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 4. 4.Rozpatrzenie zmian w wysokości przyznawanych pożyczek od 01.09.2018r – podjecie uchwały
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. 6.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

SPRAWOZDANIE Walne Zebranie Delegatów Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie ul. Akademicka 4

W dniu 14 czerwca 2018r odbyło się sprawozdawcze Walne zebranie delegatów na którym:

 1. Zarząd przedstawił sprowozdanie za rok 2017r
 2. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017,
 3. Walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 4. Przyjeto uchwały w sprawie:
  1. Przyjecia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi
  2. Wyboru delegatów na kolejne Walne zebranie,
  3. oraz w sprawie – ochrony danych osobowych członków Kasy,
 5. Przyjeto sprawozdanie Komisji uchwał wniosków oraz program działalnosci kasy.

                                                      

                                                                                                Przewodniczący Walnego Zebrania

Krystyna Tomczyk