Aktualności

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

23.11.2016r (środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy.
 3. Informacja  w sprawie zaległej opłaty na rzecz Gminy Jastków – dot. Obsługi finansowej Kasy – podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie   pism  skierowanych  przez GOASz Gminy Niemce –projekt porozumienia -  podjęcie uchwały
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.26.10.2016r

W dniu 26.10.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad. 1-­2

1. Zasady rozpatrywania i opisywania wniosków o pożyczki,

2. Podjęto następujące uchwały:

 • W sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Międzygminnej Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie
 • Upoważnienie dla Pani księgowej Kasy dokonywania w imieniu Zarządu przelewów,
 • Powołanie pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych,

4. Inne sprawy organizacyjne.

Ad.3-5  Dokonano zmiany w regulaminie udzielania pożyczek i przyjęto tabele udzielania pożyczek:

 1. Podjęto uchwałę wprowadzającą zmianę w regulaminie udzielania pożyczek i tabele-kryteria  udzielania pożyczek w zależności od posiadanego wkładu, Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków do Kasy,

Ad 6.  Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.7. Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Przewodniczący zarządu

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

26.10.2016r (środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy - podjęcie uchwał regulujących prace Kasy;
 3. Zmiany w regulaminie udzielania pożyczek-podjęcie uchwały,
 4. Opiniowanie projektu nowych pożyczek,
 5. Zasady pracy księgowości – podjęcie uchwał,
 6. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 7. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 8. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.28.09.2016r

W dniu 28.09.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy:

Ad. 1-2

 1. Zasady rozpatrywania i opisywania wniosków o pożyczki,
 2. Upoważnienie dla Pani księgowej Kasy dokonywania w imieniu Zarządu przelewów,
 3. Powołanie pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych,
 4. Inne sprawy organizacyjne.

Ad.3 Dokonano zmiany w regulaminie udzielania pożyczek:

 1. Podjęto uchwałę wprowadzającą zmianę w regulaminie: w rozdz. IV pkt.2.
 2. Podjęto uchwałę o powołaniu Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych,
 3. Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków do Kasy,
 4. Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy,

Ad.4 Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy

 

Za Zarząd -Przewodniczący

INFORMACJA z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.08.09.2016r

W dniu 08.09.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy z udziałem Członków Komisji Rewizyjnej omówiono wszystkie sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy, podjęto uchwały regulujące prace Kasy: tj. Regulaminu udzielania pożyczek przez MPKZP, Zasady prowadzenia księgowości Kasy, Instrukcje zarzadzania systemem informatycznym oraz Politykę Bezpieczeństwa (w związku z wprowadzaniem księgowości elektronicznej).
W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Pan Janusz Różycki.

INFORMACJA dla członków Kasy

1. Biuro Kasy jest czynne od poniedziałku – do piątku w godz. 700 - 1100
2. Posiedzenia Zarządu w każdą ostatnią środę miesiąca.
3. Z dn. 08.09.2016r. obowiązują nowe druki – formularze wniosków o pożyczkę i inne – można je wydrukować ze strony www.mpkzp.pl, lub pobrać z biura Kasy.
4. Na stronie naszej Kasy znajdują się też druki dot. „ochrony danych osobowych”
Prosimy o pobranie i wydrukowanie oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale ZNP w Lublinie i dostarczenie ich do biura Kasy w terminie do 30 listopada 2016r.
5. Dane kontaktowe Kasy bez zmian: pokój nr 5; tel. (81) 441-10-61;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.mpkzp.pl

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie w dniu 08.09.2016r Hotel Logos godz.13.00 sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z dotychczasowych prac wykonanych na rzecz Kasy;
 3. Uchwalenie Regulaminu udzielania pożyczek przez MPKZP;
 4. Uchwalenie dokumentacji dotyczącej rachunkowości Kasy;
 5. Omówienie spraw związanych z ochrona danych osobowych członków Kasy – księgowość elektroniczna (Polityka bezpieczeństwa)
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

INFORMACJA

Z powodu urlopu w dniach 16.08-30.082016 r. biuro Kasy będzie nieczynne. Wnioski o pożyczki prosimy składać w recepcji Hotelu lub wysłać pocztą. Przepraszamy.

Zarząd