PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

26.10.2016r (środa) godz.1430; sala nr 114

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy - podjęcie uchwał regulujących prace Kasy;
  3. Zmiany w regulaminie udzielania pożyczek-podjęcie uchwały,
  4. Opiniowanie projektu nowych pożyczek,
  5. Zasady pracy księgowości – podjęcie uchwał,
  6. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  7. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  8. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP