Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.15.02.2017r

W dniu 15.02.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad 1 

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.2

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.3

Sprawy różne.

 

V-ce Przewodniczący Zarządu