PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

23.11.2016r (środa) godz.1430; sala nr 114

  1. Sprawy  organizacyjne,
  2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy.
  3. Informacja  w sprawie zaległej opłaty na rzecz Gminy Jastków – dot. Obsługi finansowej Kasy – podjęcie uchwały.
  4. Rozpatrzenie   pism  skierowanych  przez GOASz Gminy Niemce –projekt porozumienia -  podjęcie uchwały
  5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś