Aktualności

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.28.06.2017r

W dniu 28.06.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

 Ad 1

Informacja Przewodniczącego  o pracy Kasy w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu

Ad 2 

Sprawozdanie Przewodniczącego z Walnego zebrania delegatów.

Ad 3

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.4

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.5

Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu   

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

28.06.2017r (Środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Walnego zebrania delegatów – 07.06.2017r -  omówienie spraw z Walnego zebrania delegatów.
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.31.05.2017r

W dniu 31.05.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto stosowne  uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego Zarządu  o bieżących sprawach dotyczących Kasy,

Ad 2

Rozpatrzono pisma które wpłynęły do Zarządu

Ad 4

Przyjęto materiały na walne zebranie delegatów w dniu  07.06.2017r oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Ad 5

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy – podjęto uchwałę

Ad 6

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad 7

Sprawy różne.

  Przewodniczący Zarządu   

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

31.05.2017r (Środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Walnego zebrania delegatów – 07.06.2017r,  omówienie spraw organizacyjnych, zatwierdzenie dokumentów na Zebranie Walne  - podjęcie uchwały
 4. Projekt Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.26.04.2017r

W dniu 26.04.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto stosowne  uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego Zarządu  o bieżących sprawach dotyczących Kasy,

Ad 2

Rozpatrzono pisma które wpłynęły do Zarządu

Ad 3 

Informacja w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek – podjęcie uchwały,

Ad 4

Przyjęto materiały na walne zebranie delegatów w dniu  07.06.2017r oraz przyjęto procedury wyboru delegatów, regulamin obrad, porządek zebrania, upoważnienie na delegata, projekty uchwał, zmiany w statucie, wzór porozumienia  i inne.

Ad 5

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy – podjęto uchwałę

Ad 6

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad 7

Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu   

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

26.04.2017r (Środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 4. Walnego zebrania delegatów – 07.06.2017r,  omówienie spraw organizacyjnych, zatwierdzenie dokumentów na Zebranie Walne  - podjęcie uchwał:
  1. Projekt regulaminu obrad Walnego zebrania,
  2. Projekt porządku obrad walnego zebrania,
  3. Projekt uchwały w sprawie wyborów delegatów na Walne zebranie,
  4. Projekt regulaminu wyborów,
  5. Projekt wzoru upoważnienia na delegata na walne zebranie,
  6. Projekt zmian w Statucie,
  7. Projekt zmian w regulaminie przyznawania pożyczek,
  8. Projekty uchwał na walne zebranie,
  9. Projekt sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.29.03.2017r

W dniu 29.03.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto stosowne  uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego Zarządu  o bieżących sprawach dotyczących Kasy,

Ad 2

Rozpatrzono pisma które wpłynęły do Zarządu

Ad 3 

Informacja w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek – podjęcie uchwały,

Ad 4

Ustalono termin walnego zebrania delegatów na 07.06.2017r oraz omówiono procedury wyboru delegatów,

Ad 5

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy – podjęto uchwałę

Ad 6

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad 7

Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Zarządu   

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.29.03.2017r

W dniu 29.03.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto stosowne  uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego Zarządu  o bieżących sprawach dotyczących Kasy,

Ad 2

Rozpatrzono pisma które wpłynęły do Zarządu

Ad 3 

Informacja w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek – podjęcie uchwały,

Ad 4

Ustalono termin walnego zebrania delegatów na 07.06.2017r oraz omówiono procedury wyboru delegatów,

Ad 5

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy – podjęto uchwałę

Ad 6

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad 7

Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Zarządu