Aktualności

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

31.05.2017r (Środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Walnego zebrania delegatów – 07.06.2017r,  omówienie spraw organizacyjnych, zatwierdzenie dokumentów na Zebranie Walne  - podjęcie uchwały
 4. Projekt Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.26.04.2017r

W dniu 26.04.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto stosowne  uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego Zarządu  o bieżących sprawach dotyczących Kasy,

Ad 2

Rozpatrzono pisma które wpłynęły do Zarządu

Ad 3 

Informacja w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek – podjęcie uchwały,

Ad 4

Przyjęto materiały na walne zebranie delegatów w dniu  07.06.2017r oraz przyjęto procedury wyboru delegatów, regulamin obrad, porządek zebrania, upoważnienie na delegata, projekty uchwał, zmiany w statucie, wzór porozumienia  i inne.

Ad 5

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy – podjęto uchwałę

Ad 6

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad 7

Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu   

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

26.04.2017r (Środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 4. Walnego zebrania delegatów – 07.06.2017r,  omówienie spraw organizacyjnych, zatwierdzenie dokumentów na Zebranie Walne  - podjęcie uchwał:
  1. Projekt regulaminu obrad Walnego zebrania,
  2. Projekt porządku obrad walnego zebrania,
  3. Projekt uchwały w sprawie wyborów delegatów na Walne zebranie,
  4. Projekt regulaminu wyborów,
  5. Projekt wzoru upoważnienia na delegata na walne zebranie,
  6. Projekt zmian w Statucie,
  7. Projekt zmian w regulaminie przyznawania pożyczek,
  8. Projekty uchwał na walne zebranie,
  9. Projekt sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.29.03.2017r

W dniu 29.03.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto stosowne  uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego Zarządu  o bieżących sprawach dotyczących Kasy,

Ad 2

Rozpatrzono pisma które wpłynęły do Zarządu

Ad 3 

Informacja w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek – podjęcie uchwały,

Ad 4

Ustalono termin walnego zebrania delegatów na 07.06.2017r oraz omówiono procedury wyboru delegatów,

Ad 5

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy – podjęto uchwałę

Ad 6

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad 7

Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Zarządu   

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.29.03.2017r

W dniu 29.03.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto stosowne  uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego Zarządu  o bieżących sprawach dotyczących Kasy,

Ad 2

Rozpatrzono pisma które wpłynęły do Zarządu

Ad 3 

Informacja w sprawie zmian w regulaminie udzielania pożyczek – podjęcie uchwały,

Ad 4

Ustalono termin walnego zebrania delegatów na 07.06.2017r oraz omówiono procedury wyboru delegatów,

Ad 5

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy – podjęto uchwałę

Ad 6

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad 7

Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Zarządu   

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

29.03.2017r (Środa) godz.14:30; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy
 3. Zmiany w regulaminie udzielania pożyczek-podjęcie uchwały,
 4. Ustalenie terminu Walnego zebrania delegatów, omówienie spraw organizacyjnych  - podjęcie uchwały
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.15.02.2017r

W dniu 15.02.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad 1 

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.2

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.3

Sprawy różne.

 

V-ce Przewodniczący Zarządu

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.23.11.2016r

W dniu 23.11.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad. 1

1. Informacja nt. zmiany umowy z bankiem PKO BP – obniżenie opłaty za prowadzenie konta oraz opłatę za przelewy,

Ad.2

Podjęto uchwałę w sprawie opłaty za prowadzenie obsługi finansowej Kasy na rzecz Gminy Jastków,

Ad.3

 Rozpatrzono pismo skierowane przez GOASz  Gminy Niemce. Przyjęto projekt porozumienia. Zobligowano Przewodniczącego do przygotowania odpowiedzi na pismo oraz  na wnioski skierowane przez  członków Kasy pracowników GOASz Niemce /otrzymają Państwo  indywidualne odpowiedzi/. W/w materiały przekazano obecnej na Zarządzie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Urszuli Czyżyk.

Ad 4 

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.5

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.6

Sprawy różne.

Przewodniczący zarządu