PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

29.11.2017r (środa) godz.1430; sala nr 115

  1. Sprawy  organizacyjne;
  2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
  3. Rozpatrzenie pism skierowanych do  Kasy;
  4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
  5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś

Terminy  posiedzeń  Zarządu  Kasy  w grudniu  20.12.2017r (środa).