Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.27.09.2017r

W dniu 27.09.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego  o pracy Kasy w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu

Ad 2 

Rozpatrzono podania członków Kasy,

Ad 3

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.4

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.5

Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu