Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.23.11.2016r

W dniu 23.11.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad. 1

1. Informacja nt. zmiany umowy z bankiem PKO BP – obniżenie opłaty za prowadzenie konta oraz opłatę za przelewy,

Ad.2

Podjęto uchwałę w sprawie opłaty za prowadzenie obsługi finansowej Kasy na rzecz Gminy Jastków,

Ad.3

 Rozpatrzono pismo skierowane przez GOASz  Gminy Niemce. Przyjęto projekt porozumienia. Zobligowano Przewodniczącego do przygotowania odpowiedzi na pismo oraz  na wnioski skierowane przez  członków Kasy pracowników GOASz Niemce /otrzymają Państwo  indywidualne odpowiedzi/. W/w materiały przekazano obecnej na Zarządzie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Urszuli Czyżyk.

Ad 4 

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.5

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.6

Sprawy różne.

Przewodniczący zarządu