Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.26.10.2016r

W dniu 26.10.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad. 1-­2

1. Zasady rozpatrywania i opisywania wniosków o pożyczki,

2. Podjęto następujące uchwały:

  • W sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Międzygminnej Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie
  • Upoważnienie dla Pani księgowej Kasy dokonywania w imieniu Zarządu przelewów,
  • Powołanie pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych,

4. Inne sprawy organizacyjne.

Ad.3-5  Dokonano zmiany w regulaminie udzielania pożyczek i przyjęto tabele udzielania pożyczek:

  1. Podjęto uchwałę wprowadzającą zmianę w regulaminie udzielania pożyczek i tabele-kryteria  udzielania pożyczek w zależności od posiadanego wkładu, Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków do Kasy,

Ad 6.  Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.7. Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Przewodniczący zarządu