PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

29.03.2017r (Środa) godz.14:30; sala nr 114

  1. Sprawy  organizacyjne,
  2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy
  3. Zmiany w regulaminie udzielania pożyczek-podjęcie uchwały,
  4. Ustalenie terminu Walnego zebrania delegatów, omówienie spraw organizacyjnych  - podjęcie uchwały
  5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP