Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.28.09.2016r

W dniu 28.09.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy:

Ad. 1-2

  1. Zasady rozpatrywania i opisywania wniosków o pożyczki,
  2. Upoważnienie dla Pani księgowej Kasy dokonywania w imieniu Zarządu przelewów,
  3. Powołanie pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych,
  4. Inne sprawy organizacyjne.

Ad.3 Dokonano zmiany w regulaminie udzielania pożyczek:

  1. Podjęto uchwałę wprowadzającą zmianę w regulaminie: w rozdz. IV pkt.2.
  2. Podjęto uchwałę o powołaniu Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych,
  3. Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków do Kasy,
  4. Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy,

Ad.4 Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy

 

Za Zarząd -Przewodniczący