PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

18.04.2018r (Środa) godz.14:30; sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 4. Walnego zebrania delegatów – 14.06.2018r, omówienie spraw organizacyjnych, zapoznanie się z projektem dokumentów na Zebranie Walne:
  1. Projekt regulaminu obrad Walnego zebrania,
  2. Projekt porządku obrad walnego zebrania,
  3. Projekt uchwały w sprawie wyborów delegatów na Walne zebranie,
  4. Projekt regulaminu wyborów,
  5. Projekt wzoru upoważnienia na delegata na walne zebranie,
  6. Projekt porozumienia,
  7. Projekt zmian w Statucie,
  8. Projekt zmian w regulaminie przyznawania pożyczek,
  9. Projekty uchwał na walne zebranie,
  10. Projekt sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Informacja – prezentacja programu do ksiegowosci elektronicznej firmy Casco z Gdyni
 8. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś