PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

23.05.2018r (Środa) godz.14:30; sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy,
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 4. Walnego zebrania delegatów – 14.06.2018r, zatwierdzenie porządku obrad Walnego zebrania - sprawy organizacyjne, dokumenty na Zebranie Walne:
  1. Regulaminu obrad Walnego zebrania,
  2. Porządek obrad walnego zebrania,
  3. Uchwała w sprawie wyborów delegatów na Walne zebranie,
  4. Wzór upoważnienia na delegata na walne zebranie,
  5. Zmiany w Statucie,
  6. Zmiany w regulaminie przyznawania pożyczek,
  7. Uchwała na walne zebranie,
  8. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś