INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 26.09.2018 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad.4

Przyjęto zmiany w wysokości przyznawanych pożyczek od 01.09.2018r. Max pożyczka – 15 tys. zł.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu lipiec, sierpień i wrzesień – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.7

Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu MPKZP