PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

25.05.2022r (Środa) godz.1400; sala nr 117

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Księgowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowość elektroniczna.
 3. Sprawozdanie finansowe KASY za 2021r – podjęcie uchwały
 4. 4.Informacja o kosztach utrzymania Kasy-podjęcie uchwały
 5. 5.Informacja - Projekt STATUTU KASY – dyskusja
 6. Informacja o nowych formularzach: deklaracja członkowska, wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę – dyskusja
 7. Informacja o Rejestracji Kasy w GUS-ie- opiniowanie dokumentów
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 9. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 10. 10.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 11. Sprawy różne: harmonogram spotkań do Walnego zebrania; przydział prac do wykonania przez Zarząd;…

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!