PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie w dniu 08.09.2016r Hotel Logos godz.13.00 sala nr 115

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z dotychczasowych prac wykonanych na rzecz Kasy;
  3. Uchwalenie Regulaminu udzielania pożyczek przez MPKZP;
  4. Uchwalenie dokumentacji dotyczącej rachunkowości Kasy;
  5. Omówienie spraw związanych z ochrona danych osobowych członków Kasy – księgowość elektroniczna (Polityka bezpieczeństwa)
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś