INFORMACJA z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.08.09.2016r

W dniu 08.09.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy z udziałem Członków Komisji Rewizyjnej omówiono wszystkie sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy, podjęto uchwały regulujące prace Kasy: tj. Regulaminu udzielania pożyczek przez MPKZP, Zasady prowadzenia księgowości Kasy, Instrukcje zarzadzania systemem informatycznym oraz Politykę Bezpieczeństwa (w związku z wprowadzaniem księgowości elektronicznej).
W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Pan Janusz Różycki.