PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

21.02.2018r (środa) godz.1430; sala nr 115

  1. Sprawy organizacyjne;
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
  3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Kasy;
  4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
  5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś