WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KASY

Walne Zebranie Delegatów Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie ul. Akademicka 4

Na podstawie   §23 ust. 2 Statutu Zarząd Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie zwołuje na dzień 24 maja  2023r.  Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze.Zebranie odbędzie się w sali nr.117  Domu Nauczyciela ul.Akademicka 4  o godz.1500 .W razie braku kworum wyznacza się II termin Walnego Zebrania Delegatów na dzień 24 maja 2023 r.  na godz. 15.30

Zgodnie uchwałą Walnego Zebrania Delegaci w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania tj. do 16.05.2023r przedstawiają pisemne upoważnienia Zarządowi MPKZP. Wzór upoważnienia załącznika /link do załacznika-upowaznienie delegata/.
Przypominamy, że:

  • - jeden członek może otrzymać tylko jeden mandat
  • - jeden członek może udzielić tylko jednego upoważnienia - poparcia

Koleżanki i koledzy!
Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o udział delegatów w zebraniu

1. Informacja  walne delegatów MZKP 
2. Informacja o liczbie delegatów
3.Informacja o Walnym zebraniu,
4.Zawiadomienie
5.Porządek Walnego zebrania,
6.Projekt Statutu
7.UPOWAZNIENIE delegata na Walne zebranie
8. Regulamin obrad Walnego zebrania