Informacje na walne zebranie - 12 czerwca 2019 r.

Walne Zebranie Delegatów Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie ul. Akademicka 4

Wykonując obowiązek wynikający z § 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502) oraz uchwały członków MPKZP podjętej 30 maja  2016 r. Zarząd Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie zwołuje na dzień 12 czerwiec  2019 r. Sprawozdawcze Walne Zebranie. Zebranie odbędzie się w sali nr.117  Domu Nauczyciela ul. Akademicka 4  o godz.1300
W razie braku kworum wyznacza się II termin Walnego Zebrania Delegatów na dzień 12 czerwca 2019 r.  na godz. 13.30

Zgodnie uchwałą Walnego Delegaci w terminie 5 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania przedstawiają pisemne upoważnienia Zarządowi MPKZP. Wzór upoważnienia załącznik http://mpkzp.pl/index.php/walne-zebranie
Przypominamy, że:

  • - jeden członek może otrzymać tylko jeden mandat
  • - jeden członek może udzielić tylko jednego upoważnienia

Koleżanki i koledzy!
Zachęcamy do powszechnego udziału delegatów w zebraniu

 

Zawiadomienie

Regulamin obrad

Upoważenie delegata

Informacje

Porządek zebrania